Event / Fashion
Besloten event

Dit was tijdens FDFA 2019
dus je kunt dit evenement niet meer bezoeken.

Georganiseerd door:
Proeftuin Duurzame Mode 025

Op vrijdag 7 juni vindt de introductie en informatiemiddag van de proeftuin Duurzame Mode 025 plaats tijdens FDFA. Dit is een besloten evenement waarbij modeprofessionals en key partners zullen worden geïnformeerd over de proeftuin.

De proeftuin Duurzame Mode 025 is een van de vijftien proeftuinen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangemerkt als project om bij te dragen aan regionale samenwerking en ontwikkeling op cultureel vlak. De proeftuin Duurzame Mode 025 stelt zichzelf tot doel om het huidige mode ecosysteem in de 025 regio te versterken, verbinden en profileren als broedplek voor experiment, innovatie en duurzaamheid. Via een praktijkonderzoek waaraan vijf geselecteerde modeontwerpers/-labels deel zullen nemen zal tijdens de loop van de proeftuin worden gezocht naar duurzame oplossingen en businessmodellen. De proeftuin zal de mogelijkheden van het regionale ecosysteem verkennen en in kaart gaan brengen. Samen met de geselecteerde ontwerpers, betrokken organisaties en de programmaleiders zal de proeftuin de 025 regio verder positioneren en zichtbaar maken als landelijk toonaangevende regio voor nieuwe duurzame ontwikkelingen in en rondom mode.

De proeftuin is ontstaan vanuit Face Arnhem (Fashion Center Arnhem), Studio RYN en Arnheim Fashion Group in samenspraak en met hulp van Museum Arnhem, ArtEZ University of the Arts, Rijn IJssel Creatieve Industrie, Radboud Universiteit, State of Fashion en Fashion + Design Festival Arnhem. De proeftuin richt zich op de regio Arnhem Nijmegen en omliggende gebieden. Gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, provincie Gelderland alsmede het ministerie van OCW zijn eveneens bij de opzet van de proeftuin betrokken en zijn de financierders van dit project. De proeftuin zal worden begeleid door een artistiek en een zakelijk programmaleider en worden bijgestaan door de stuurgroep bestaande uit de bovengenoemde partijen. Daarnaast wordt het project gemonitord via de Radboud Universiteit en dient er verantwoording af te worden gelegd aan het bestuur van het Fashion + Design Festival Arnhem (penvoerder van de proeftuin Duurzame Mode 025).

Alle dagen en tijden

07 juni 2019 14:00-16:30

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Follow #FDFArnhem